Ащанга виняса за събуждане на тялото

Кратка практика с Димитър Германов, която можеш да правиш винаги когато имаш нужда от енергия и раздвижване.

Коментари 0

profile photo