Политика на поверителност

В Home Yoga уважаваме Вашата конфиденциалност и се ангажираме със защитата на личните данни, които ни предоставяте. Тук споделяме с Вас принципите, които формират нашата политика на поверителност.

Хоум Йога ЕООД събира определена информация директно чрез Уебсайта www.homeyoga.bg, чрез Fcebook профила ни или чрез Google Analytics. Този документ описва нашите политики и процедури, регламентиращи събирането и обработването на информацията, която идентифицира индивидуален Ползвател и може да бъде използвана за контакт с него („Лични данни“, „Лична информация“).

Нашата Политика на поверителност е валидна само по отношение на Услугата, описана в Общите условия, които са публикувани тук: https://www.homeyoga.bg/terms

Нашата Политика на поверителност не следва да се прилага за никой уебсайт или услуги на трети страни, включително такива, които са препоръчани от нас.

Контрол върху нашите дейности, свързани с лични данни, упражнява следният административен орган:

Комисия за защита на личните данни (КЗЛД)
Адрес: София 1431, бул. „Акад. Иван Евстратиев Гешов” 15
Тел: + 359 2 915 35 18
Факс: + 359 2 915 35 25 Ел. поща: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уебсайт: www.cpdp.bg

Събиране на лична информация

Ние събираме лична информация, за да отговорим на Вашите искания, които могат да включват, например, предоставяне на достъп до онлайн обучение, създаване на личен профил, верифициране на Вашата самоличност, изпращане на съобщения, свързани с Услугата, предоставяне на достъп до определени функционалности на Уебсайта, регистрация за нашия електронен бюлетин или организирани от нас събития или игри, участие в онлайн проучвания за маркетингови дейности.

Ние събираме следната лична информация от потребителите на нашите услуги:

  1. Директно чрез Уебсайта:
    • При създаване на потребителски профил на сайта: име и фамилия, телефон, електронна поща, дата на раждане, пол;
    • При издаване на фактура на физическо лице: име и фамилия, ЕГН, адрес по лична карта;
  2. Посредством Google Analytics – данни за трафика и поведението на Ползвателите;

Възможно е да изискаме и допълнителна информация, но само при изрично позволение от Ваша страна или в случай, че тази информация е необходима за изпълнението на Услугата, която сте заявили. Вие сте единствен притежател на Вашата лична информация. Използвайки нашата Услуга, вие изрично се съгласявате Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани от нас, като същевременно с това гарантирате тяхната точност и достоверност. Вие също така декларирате, че сте били информирани за типа лични данни, които събираме и обработваме, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за Вашето право на достъп, коригиране или изтриване на събраните лични данни.

Употреба на Вашите лични данни

Ние използваме Вашите лични данни, за да ви предоставим възможност за достъп до Уебсайта, достъп до онлайн обученията и регистрация на личен профил, за да обработваме Вашите заявки и запитвания, за да Ви бъдат изпратени поисканите от вас пропуски за онлайн обучения, за да Ви изпращаме нашия редовен електронен бюлетин и да Ви предлагаме допълнителни услуги и събития, за да Ви предоставим цялостно обслужване, за промоционални и маркетингови дейности и като цяло, за да изпълним поетите пред Вас ангажименти и да Ви предоставим Услугата, която очаквате. Вие имате право да откажете Вашите лични данни да бъдат използвани от нас за търговски, рекламни или маркетингови цели. Ако не желаете Вашите данни да бъдат използвани от нас за търговски, рекламни или маркетингови цели, можете да се свържете се с нас на контактите, публикувани на www.homeyoga.bg

Ние бихме могли да използваме Ваша информация, за да създадем обобщена статистика, която е анонимна, както и за да извършим базиран на нея статистически анализ. Също така, необходима част от Вашата информация може да бъде използвана за прилагане на нашите Общи условия и с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

Google Analytics

Ние използваме Google Analytics за събиране на статистическа информация за Ползвателите на Уебсайта, като например уебсайта, от който идвате на нашия Уебсайт, държавата, в която се намирате, Вашия език, онлайн поведение, браузъра, който използвате, мрежата и т.н. Тази информация не включва лични данни и не можете да бъдете идентифициран посредством нея. Ние събираме посочените данни, за да анализираме какъв тип Ползватели използват Уебсайта и как го използват, което ни помага да персонализираме Услугата и да подобрим обслужването на Ползвателите.

Можете да откажете използването на Вашите данни от Google Analytics, посредством приставката Google Analytics opt-out browser add-on за JavaScript на Google Analytics (ga.js, analytics.js, dc.js). Ако искате да се откажете, моля изтеглете и инсталирайте приставката за Вашия уеб браузър.

Въпреки че, не ги използваме в момента, ние може да интегрираме следните функции на Google Analytics:

  1. Remarketing с Google Analytics за онлайн реклама. Третите страни доставчици, включително Google, могат да показват наши реклами на сайтове в Интернет. Хоум Йога ЕООД и третите страни доставчици, включително Google, могат да използват бисквитки на първи страни (като бисквитката на Google Analytics ) и бисквитки на трети страни (като бисквитките DoubleClick ) заедно, за да информират, оптимизират, и показват реклами въз основа на предишни посещения на Ползвателя в нашия сайт.
  2. Google Display Network Impression Reporting или интегриране на DoubleClick Campaign Manager. Хоум Йога ЕООД и третите страни доставчици, включително Google, могат да използват бисквитки на първи страни (като например бисквитките на Google Analytics) и бисквитки на трети страни (като бисквитката DoubleClick ) заедно, за да докладват как нашите рекламни импресии, други употреби на рекламни услуги, и взаимодействие с тези рекламни импресии и рекламни услуги са свързани с посещения на Уебсайта.

Съгласявайки се да използвате Услугата, Вие изразявате своето изрично съгласие за използване от нашата страна на Google Analytics на Уебсайта и декларирате, че ви е била дадена възможност да се откажете от Google Analytics.

Употреба на „бисквитки“ и други проследяващи технологии

Ние използваме “бисквитки”, за да събираме определена информация от всички Ползватели, включително и от нерегистрирани посетители на Платформата, които не използват услугите, предоставяни от нас. Бисквитките представляват поредица от данни, които нашата система изпраща към вашия компютър и впоследствие използва, за да идентифицира вашия компютър, когато се върнете отново на Уебсайта. Бисквитките предоставят информация за употребата на Услугата и потребителски данни, които ние бихме могли да използваме, за да персонализираме вашия потребителски опит, както и да проследим модели на потребителски трафик. Например, когато се връщате на Уебсайта, бисквитките ви идентифицират и подтикват Уебсайта да попълни вашето потребителско име (без паролата), за да улесни достъпа до Вашия профил. Бисквитките също така ни позволяват да напомняме за Ваши предходни дейности и да Ви предлагаме подобни услуги и събития. Също така, ние използваме информация, събирана чрез бисквитки, за да разработваме статистически анализи за използването на Услугата, като например времето, което Ползвателите прекарват на Уебсайта и страниците, които посещават най-често. Тези обобщени статистически данни не включват лична информация.

Съгласявайки се да използвате Услугата, Вие изразявате Вашето изрично съгласие за използването на „бисквитки“, включително бисквитките на Google Analytics, и декларирате, че ви е предоставена възможност да откажете съхраняването или достъпа до информацията. Ако предпочитате да не получавате „бисквитки“ докато разглеждате Уебсайта или чрез HTML форматирани имейли, бихте могли да ги откажете, като настроите интернет браузъра си да предупреждава преди да приеме бисквитка или да откажете бисквитки, когато интернет браузъра Ви сигнализира за наличието им. Също така, бихте могли да откажете всички бисквитки, като ги изключите чрез настройките на Вашия интернет браузър. Можете да се откажете и чрез изявление в този смисъл, изпратено на и-мейл контактите, публикувани на www.homeyoga.bg.

Защита на лични данни

Ние гарантираме сигурността на данните, които ни изпращате, с индустриално стандартизирани физически, електронни и управленски процедури. Когато е целесъобразно, ние използваме SSL-кодиране, за да подобрим сигурността на предаване на сензитивни данни. Вътрешно данните се съхраняват на контролирани сървъри с ограничен достъп. Вашата информация може да се съхранява и обработва на определени локации, където се намираме ние, в строго съответствие с приложимото законодателство за конфиденциалност и защита на личните данни. Запитвания и оплаквания, свързани с настоящата Политика на поверителност, можете да ни изпращате на имейл адресите за контакт, публикувани на www.homeyoga.bg.

Предоставяне на лични данни на трети страни

Ние няма да разкриваме вашите лично данни на трети страни. Ние можем да разкриваме Вашата лична информация на трети страни само с Вашето изрично съгласие.

Изключение правят случаите, при които разкриването се изисква от закона поради значим обществен интерес или за установяването, упражняването или защитата на права по съдебен ред, напр. когато определена информация се предоставя на адвокати, агенции за събиране на вземания, митници или други държавни органи, или на правоприлагащи органи за справяне с потенциални нарушения, други нарушения на договора или незаконно поведение. Ние също така можем да разкрием информация, изискуема по съдебен ред или по друг законов начин, или с цел предотвратяване на евентуално увреждане на лица или имущество.

Както e отбелязано по-горе, ние съставяме статистики за употребата на Услугата от данни, събрани чрез бисквитки. Тези статистически данни не съдържат лична информация и могат да бъдат публикувани или предоставени на трети страни.

Връзки към електронни страници на трети страни

Услугата, както и материали на трети страни, които са публикувани на Уебсайта, съдържат връзки към, и могат да ви позволят да посетите други електронни страници („Електронни страници на трети страни „). Ако решите да посетите някоя от тези страници на трети страни, като „кликнете върху“ връзка или се придвижите към страница на трета страна, вие ще бъдете пренасочени към страницата на съответната трета страна. Фактът, че ние предоставяме връзка към дадена електронна страница чрез Услугата, или публикувайки рекламен банер или друг вид реклама, или ви предлагаме възможност да взаимодействате с, или да предоставяте лична информация на трета страна, не е гаранция, позволение или представяне на нашата принадлежност към въпросната трета страна и не следва да бъде разглеждан като съгласие с техните политики и практики за поверителност и информационна сигурност.

Достъп и корекция на лични данни

Вие можете да достъпвате, коригирате, изменяте или изтривате части от Вашите лични данни чрез Вашия личен профил, регистриран на Платформата. Ние ще запазим Вашите данни толкова време, колкото е необходимо за предоставянето на Услугата или дотогава, докато ни задължава закона. След това Вашите данни ще бъдат изтрити.

Изменение на тази политика на поверителност

Тази Политика за поверителност може да бъде изменяна едностранно от Хоум Йога ЕООД, за което ние ще уведомим по подходящ начин всички Ползватели на Услугата. Виесе съгласявате, че всяко допълване и изменение на тази Политика ще има действие спрямо вас след уведомяване от Хоум Йога ЕООД и ако не заявите в 7-дневен срок, че я отхвърляте. Ако не се съгласявате с промените, можете да прекратите договора, без да дължите неустойка, и да преустановите използването на Услугата.

Вие се съгласявате, че всички изявления на Хоум Йога ЕООД, във връзка с изменението на тази Политика ще бъдат изпращани на Вашата електронна поща, използвана за регистрация за Услугата или чрез публикуване на подходящо място на Уебсайта.

 

 

Дата на влизане в сила: 18.05.2018